Odpolední a večerní kurzy pro věřejnost

Kvalitní výuka v malých skupinách. Zakládáme si na lidském přístupu k našim studentům a přátelské atmosféře v hodinách. Naši učitelé mají s tímto přístupem dlouholeté zkušenosti a je to pro nás nezbytně nutné, aby se student na hodiny těšil!

Skupinky po 4- 8 studentech. Cena při nižším počtu budenavýšena nebo bude snížen počet hodin.

Každý náš student od nás dostane příspěvek ve výši 10% na koupi učebnic!

Rozřazovací testy při zápisu do kurzu. Přihlašovat se můžete kdykoliv.

Kurzy začínají vždy dle naplnění počtu studentů. O termínu budete včas informováni.

 

 

Nabídka kurzů a jejich ceny:

1 x 2 vyučovací hodiny týdně (34 hodin) –   3.300,- Kč

2 x 2 vyučovací hodiny týdně (68 hodin) –   5.500,- Kč

1 x 3 vyučovací hodiny týdně (52 hodin) –   5.100,- Kč

3 x 2 vyučovací hodiny týdně (104 hodin) – 8. 700,- Kč

This should be done with the where to find and buycollege homework headline-style.